Kawan-kawan saya :

Monday, 29 August 2011

Nota Ringkas untuk Bahasa Malaysia.

3 Bab sahaja..

1. FONOLOGI :


  i. Alat-alat artikulasi/artikulator -
   - lidah
   - lelangit lembut
   - bibir
   - err errr..?? lagi lagi ??

  ii. pita suara ( huruf vokal semua pita suara digetarkan )
   - bergetar
   - tak bergetar

  iii. diftong (mengalami geluncuran )
   - au
   - oi
   - ai

  iv. digraf
   - sy
   - ny
   - ng
   - gh
   - kh

  v. gugus konsonan ( ini semua pinjaman )
   - bl
   - pr
   - kl
   - gr
   - sl
   - dan  lain-lain lagi...

  vi. keratan rentas lidah ( tu la rupa lidah.. )

  vii. emmm tu je kot untuk fonologi.. =)

~ buat sendiri tuu.. x tengok buku.. O.o hehe..

2. SEMANTIK :

  i. homonim
   - bentuk sama makna laen

  ii. hiponim
   - lingkungan dalam struktur makna ( himpunan )
   - satu makna tapi banyak kata ( ajaknye =P )

  iii. homofon
   - bunyi sama makna lain ejaan lain

  iv. homograf
   - bunyi lain makna lain

  v. antonim
   - sama makna

  vi. sinonim
   - makna yang hampir sama dengan ungkapan/kata

  vii. errr.. ade lagi ke..??

0ohh yea...

  vii. Ada jugak denotatif dan konotatif
   - denotatif : makna sebenar
   - konotatif : makna mengikut nilai rasa

Satu lagi...

  viii. polisemi
   - lebih kurang macam hiponim
   - tapi lagi banyak makna
   - kalau maknanya banyak, polisemi

Selain tu...

  i. Peribahasa
  ii. kiasan
  iii. kata-kata hikmah
  iv. pepatah
  v. errr... dan lain-lainn...

3. SINTAKSIS :

  i. ayat dasar -
     ada 4 pola :
   - FN + FN
   - FN + FK
   - FN + FA
   - FN + FS

     ayat dasar ialah ayat tunggal
   - ayat tunggal :
    * ayat penyata
    * ayat tanya
       - terbuka : perlu jawapan
       - tertutup : Ya/Tidak
    * ayat seru
    * ayat pasif
    * ayat songsang

  ii. ayat songsang
   - pendepanan seluruh predikat
     contoh :
      ~ Kereta mainan itu sudah rosak.
               subjek           predikat
      ~ Sudah rosak kereta mainan itu.
            predikat           subjek
 
   - pendepanan sebahagian predikat
     * pendepanan KK sahaja
     *         "          KK dengan objek
     *         "          KB dengan KK ( kata bantu )
     *         "          KA sahaja
     *         "          KB dengan KA
     *         "          FS sebagai predikat
     *         "          FS sebagai keterangan dalam predikat

  iii. Ayat majmuk
   - subjek/prediket lebih dari satu
   - jenis ayat majmuk
     * gabungan
        - guna kata hubung
        - contoh : dan, tetapi, etc...
    * pancangan
       - relatif : yang
       - komplemen : bahawa, untuk.
    * komplemen FN 
       - FN subjek
       - FN objek tepat
       - komplemen FK
       - komplemen FA
    * pancangan keterangan 
       - musabab : kerana, oleh sebab, dll..
       - akibat : hingga, sehingga, dll..
       - syarat : andai, dll..
       - waktu : sejak, sementara, dll..
       - pertentangan : walaupun, namun, dll..
       - harapan : supaya, agar, dll..
       - cara : 'dengan' sahaja
       - tujuan : untuk, demi, dll..
       - perbandingan : seperti, seolah-olah,dll..
     *campuran
       - lebih daripada satu jenis ayat
         > campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk
         > campuran pelbagai jenis ayat majmuk

  iv. teori TG ( transformasi generatif )
   - penerbitan ayat
     * pengguguran
        i. gugur FN sebagai subjek
        ii. gugur frasa predikat
          - seluruh predikat/sebahagian predikat
        iii. gugur FN yang mendahului frasa relatif
        iv.    "      "      "     berfungsi sebagai inti
             dalam FN

     * Penyusunan semula
       - FN sebagai subjek - ayat pasif
       - FN sebagai objek - perubahan objek tepat/sipi
       - melalui ayat songsang

     * Peluasan ( meluaskan lagi ayat )
       - FN sebagai subjek - 'yang' dalam subjek
       - frasa predikat - 'yang' dalam predikat
       - dengan KB - dan, tetapi, dll..
       - proses komplementasi - bahawa

~ yang ni tengok nota sendiri.. =)

~ Mmm~~ ngantok sudaa...  

JaM : 1.o7 a.M
hArI : iSnIn
TaRiKh : 29/o8/2o11

No comments: